Điều khoản

Ngày đăng: 30-08-2019

 

Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Tại TheSieuToc

 

Khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Thesieutoc, hãy đảm bảo rằng khách hàng đã đọc kỹ và hoàn toàn đồng ý theo những điều khoản sử dụng dịch vụ của chúng tôi để có một trải nghiệm tốt nhất.

 

 

 1. Điều khoản chấp nhận sử dụng: Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng được nêu ra trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không được phép sử dụng trang web của chúng tôi.

 2. Đổi thẻ và mua thẻ: Chúng tôi cung cấp dịch vụ đổi thẻ cào thành tiền mặt và mua thẻ game, thẻ cào nạp tiền điện thoại từ các nguồn uy tín và không lừa đảo. Bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin và thực hiện các bước hướng dẫn trên trang web để hoàn thành giao dịch.

 3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ những trường hợp được quy định bởi pháp luật.

 4. Điều kiện rút tiền: Chúng tôi cung cấp dịch vụ rút tiền về ngân hàng tự động. Bạn cần cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của mình đầy đủ và chính xác để thực hiện giao dịch. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin bạn cung cấp không chính xác hoặc nếu tài khoản ngân hàng của bạn bị khóa hoặc không thể nhận được khoản thanh toán.

 5. Trách nhiệm sử dụng: Bạn phải sử dụng trang web của chúng tôi đúng mục đích và không được sử dụng để phạm pháp, gây rối loạn hoặc gây hại cho người khác. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào, chúng tôi có quyền chặn hoặc xoá tài khoản của bạn và/hoặc thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật nếu cần thiết.

 6. Thay đổi điều khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật các thay đổi này. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi này có hiệu lực được coi là đồng ý với các điều khoản và điều kiện mới.

 7. Miễn trừ trách nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí nào phát sinh trong quá trình sử dụng trang web của chúng tôi hoặc do các giao dịch liên quan đến trang web này. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web và các giao dịch của mình.

 8. Giải quyết tranh chấp: Nếu xảy ra tranh chấp giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc các giao dịch liên quan đến trang web này, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó trên cơ sở hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Nếu không thể giải quyết được tranh chấp đó, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan tư pháp có thẩm quyền để giải quyết.

 9. Luật áp dụng: Các điều khoản và điều kiện sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Các tranh chấp liên quan đến việc sử dụng trang web và các giao dịch liên quan đến trang web này sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam.

 10. Liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

 11. Bảo vệ thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và sẽ tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân theo đúng quy định pháp luật.

 12. Sử dụng thông tin người dùng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin người dùng để cải thiện trải nghiệm người dùng, đảm bảo an ninh và quản lý trang web hiệu quả hơn. Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin người dùng với bên thứ ba mà không có sự cho phép của người dùng.

 13. Quyền sở hữu trí tuệ: Trang web và tất cả các nội dung liên quan đến trang web này đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Người dùng không được sao chép, phân phối, hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web này mà không có sự cho phép của chúng tôi.

 14. Không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính: Chúng tôi cam kết không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hoặc giới tính trong quá trình sử dụng trang web và các dịch vụ liên quan.

 15. Chấm dứt sử dụng: Chúng tôi có thể chấm dứt quyền sử dụng trang web của người dùng nếu người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản và điều kiện sử dụng này hoặc có hành vi gây hại cho trang web hoặc các người dùng khác.

Trên đây là những điều khoản và điều kiện sử dụng trang web đổi thẻ ra tiền mặt cào mua thẻ game thẻ cào nạp tiền điện thoại sử dụng thẻ cào các nguồn uy tín không lừa đảo, đều khoản rút tiền về ngân hàng tự động. Vui lòng đọc kỹ và tuân thủ để đảm bảo sử dụng trang web được an toàn và hiệu quả.