ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT
An Toàn - Minh Bạch - Uy Tín 
Gạch Thẻ 5s - Không Giá Ảo - Không Nuốt Thẻ

 Cách lên hạng (VIP):  Số lượng trên 5 triệu/ngày vui lòng liên hệ Fanpage
 Sai mệnh giá -50% giá trị của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

 Rút tiền về ATM, Momo nhanh chống không quá 30p, quý khách cẩn kiểm tra thật kĩ stk nhé

 Chỉ Kết nối API và Gạch Card với các cá nhân có nguồn thẻ hợp pháp, (lừa đảo, cờ bạc, trộm cắp... phát hiện khóa tài khoản v.v.). 

 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đại Lý 11% 11% 9% 9% 9% 10% 10% 14% 14%
Thành Viên 12% 12% 10% 10% 10% 11% 11% 15% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đại Lý 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Thành Viên 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đại Lý 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Thành Viên 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 19%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đại Lý 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Thành Viên 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Đại Lý 18% 18% 18% 18% 18%
Thành Viên 19% 19% 19% 19% 19%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Đại Lý 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 18%
Thành Viên 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 19%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đại Lý 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Thành Viên 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đại Lý 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 25%
Thành Viên 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 25%