ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT
An Toàn - Minh Bạch - Uy Tín 
Gạch Thẻ 5s - Không Giá Ảo - Không Nuốt Thẻ

Bộ phận hỗ trợ khách hàng Zalo: 0827345234 Hotline: 0827 345 234 

 Cách lên hạng (VIP):  Số lượng trên 5 triệu/ngày vui lòng liên hệ Fanpage
 Sai mệnh giá -50% giá trị của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)

TheSieuToc.Com luôn luôn tiềm kiếm cơ hội cam kết chiết khấu tốt nhất cho các khách hàng

 Rút tiền về ATM, Momo nhanh chống không quá 30p, quý khách cẩn kiểm tra thật kĩ stk nhé

 Chỉ Kết nối API và Gạch Card với các cá nhân có nguồn thẻ hợp pháp, (lừa đảo, cờ bạc, trộm cắp... phát hiện khóa tài khoản v.v.). 

 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đại Lý 10% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 13% 13%
Thành Viên 12% 15% 15% 14% 14% 14% 14% 15% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đại Lý 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
Thành Viên 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đại Lý 16% 16% 16% 14% 14% 12% 12% 12%
Thành Viên 18% 18% 18% 17% 17% 14% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Đại Lý 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Thành Viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Đại Lý 12% 12% 12% 12% 12%
Thành Viên 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Đại Lý 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 18%
Thành Viên 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 19%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Đại Lý 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 14% 14%
Thành Viên 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Đại Lý 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 25%
Thành Viên 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 25%