Đăng ký Đăng nhập

Đổi Thẻ Cào

► Đề nghị khách hàng nhập đúng seri thẻ để hệ thống xử lý nhanh nhất !

► Quý khách điền sai giá trị thẻ nạp sẽ bị trừ đi 50% của số tiền nhận được sau khi trừ chiết khấu.

► Ví dụ: Khi nạp thẻ 100.000đ với chiết khấu 10%, nếu điền sai giá trị thẻ thì quý khách chỉ nhận được 45.000đ

► Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop: tại đây

► Lịch sử đổi thẻ tại đây. Thông kê sản lượng tại đây

► Hỗ trợ chat góc phải màn hình hoặc bấm đây để chat Facebook

Bảng phí đổi thẻ cào

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đối Tác 14% 14% 13% 12% 13% 13% 13% 15% 15%
Đại Lý 16% 16% 16% 14% 14% 14% 14% 17% 18%
Thành viên 17% 17% 17% 15% 15% 16% 16% 18% 19%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đối Tác 14% 17% 17% 17% 18% 18% 18% 18%
Đại Lý 19% 19% 19% 19% 19% 19% 20% 20%
Thành viên 20% 20% 20% 20% 20% 20% 21% 21%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đối Tác 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
Đại Lý 22% 21% 21% 22% 22% 20% 22% 22%
Thành viên 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đối Tác 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Đại Lý 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Thành viên 18% 18% 18% 19% 18% 18% 18% 18%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 5,000,000đ Thẻ 10,000,000đ
Đối Tác 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Đại Lý 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đối Tác 15% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Đại Lý 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Thành viên 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

MUA MÃ THẺ ĐIỆN THOẠI, GAME ONLINE

Thẻ Viettel 30k nếu có 14 số đại lý thêm số 0 vào trước mã thẻ. Xin cảm ơn.

► Mua thẻ thông báo Chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản quý khách sau

► XEM LỊCH SỬ MUA THẺ CÀO TẠI ĐÂY: TẠI ĐÂY